06 51236612 operette@outlook.com

privacyverklaring

Privacyverklaring OPERETTEVERENIGING PURMEREND & OMSTREKEN

Met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. OPERETTEVERENIGING PURMEREND & OMSTREKEN heeft de noodzakelijke maatregelen genomen om de verwerking van persoonsgegevens in overeenstemming te brengen met de voorwaarden van de AVG. Deze maatregelen staan in deze privacyverklaring.

Gegevensbescherming
Neem je met OPERETTEVERENIGING PURMEREND & OMSTREKEN contact op, dan slaan we de door jou opgegeven gegevens en e-mailadres op in een databestand dat voor dat doel is aangemaakt. Dat kan zijn:
▪ om je aan te melden voor een uitvoering, een repetitie, lidmaatschap of een vergelijkbare activiteit van OPERETTEVERENIGING PURMEREND & OMSTREKEN.
▪ voor ontvangst van door OPERETTEVERENIGING PURMEREND & OMSTREKEN aankondigingen van activiteiten.
▪ Voor opname in het donateurs register of ledenbestand.

Deze gegevens gebruikt OPERETTEVERENIGING PURMEREND & OMSTREKEN alleen voor bovengenoemd specifiek doel. Met uitzondering van het actuele donateurs- en ledenbestand verwijdert OPERETTEVERENIGING PURMEREND & OMSTREKEN deze gegevens na 2 jaar uit haar (digitale en papieren) administratie. Heb je je aangemeld voor nieuws inzake activiteiten, dan sturen we je die toe zolang je je niet afmeldt. OPERETTEVERENIGING PURMEREND & OMSTREKEN maakt deze persoonsgegevens niet openbaar en stuurt ze ook niet door aan derden.

Beeld- en geluidgegevens
Wanneer OPERETTEVERENIGING PURMEREND & OMSTREKEN bij een evenement beeld- of geluidopnamen maakt, of laat maken, zal zij dit aankondigen aan de deelnemers en bezoekers. Wanneer OPERETTEVERENIGING PURMEREND & OMSTREKEN gebruik maakt van door derden openbaar gemaakt beeld- of geluidmateriaal, zal OPERETTEVERENIGING PURMEREND & OMSTREKEN er op toezien dat deze derde-organisatie vergelijkbare privacy beschermende normen in acht neemt.

Diensten aan/van derden
Met elke organisatie waarvan OPERETTEVERENIGING PURMEREND & OMSTREKEN diensten afneemt, sluit OPERETTEVERENIGING PURMEREND & OMSTREKEN een ‘verwerkersovereenkomst’. Daarin verklaart deze derde partij de privacy-regels van de AVG in acht te nemen.
Voor de jaarlijkse afdracht van licentiegelden aan BUMA zal OPERETTEVERENIGING PURMEREND & OMSTREKEN uitsluitend het aantal leden van een koor/groep op de jaarlijkse peildatum doorgeven, dus geen NAW-gegevens van aangesloten individuele leden.

Recht op inzage, correctie en verwijdering van gegevens
Iedereen van wie OPERETTEVERENIGING PURMEREND & OMSTREKEN persoonsgegevens (inclusief beeld- en geluidsmateriaal) verwerkt heeft recht op inzicht, correctie en verwijdering van deze gegevens. Richt je daarvoor tot operette@outlook.com, dan verwijdert OPERETTEVERENIGING PURMEREND & OMSTREKEN je gegevens uit die database. Het moment van uitschrijven wordt via brief of e-mail bevestigd. Je kunt ook altijd een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Alle informatie daarover vind je op https://autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Social media buttons
OPERETTEVERENIGING PURMEREND & OMSTREKEN wil berichten gemakkelijk delen, en gebruikt daarvoor bij digitale communicatie de social media button van Facebook. Deze werken met cookies en houden zich aan de EU-US Privacy Shield. Op de privacyverklaringen van deze social media kanalen kun je eventueel lezen wat zij met de verzamelde informatie doen.

Actualisatie
OPERETTEVERENIGING PURMEREND & OMSTREKEN verifieert jaarlijks of zijn privacybeleid nog in overeenstemming is met de AVG. Vind je het privacybeleid van OPERETTEVERENIGING PURMEREND & OMSTREKEN niet correct, richt je dan tot het OPERETTEVERENIGING PURMEREND & OMSTREKEN – bestuur via operette@outlook.com .

Purmerend, 17 augustus 2018
Operettevereniging Purmerend & Omstreken